logo

Projekty unijne Gospodarstwa Rybackiego "Gorzycko Stare"

Zapytania ofertowe


Data: 06.07.2023

Zwracam/y się z prośbą o przedstawienie oferty na:

Zakup i Montaż Instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii w Gospodarstwie Rybackim Gorzycko Stare

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze".


Data: 08.05.2023

Zwracam/y się z prośbą o przedstawienie oferty na:

System ogrzewający wodę i powietrze w budynku do magazynowania ryb

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze".


Data: 6.02.2023

Zwracam/y się z prośbą o przedstawienie oferty na:

Budowę odłówki mechanicznej wraz z placem manewrowym w Gospodarstwie Rybackim Osada Sazan

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze".


Data: 5.04.2022

W związku z tym, że na zapytanie ofertowe złożone 20 marca nie wpłynęła żadna oferta, ponownie upubliczniamy zapytanie ofertowe dotyczące: Budowy budynku do magazynowania ryb wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną Zwracam/y się z prośbą o przedstawienie oferty na:

Budowę budynku do magazynowania ryb wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Gospodarstwie Rybackim

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze".


Data: 20.03.2022

Zwracam/y się z prośbą o przedstawienie oferty na:

Budowę budynku do magazynowania ryb wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Gospodarstwie Rybackim

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze".


Data: 11.11.2021

Zwracam/y się z prośbą o przedstawienie oferty na:

Dostawę agregatu prądotwórczego o mocy 20- 26 kW do Osady Rybackiej Sazan

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze".


Data: 11.11.2021

Zwracam/y się z prośbą o przedstawienie oferty na:

Prace budowlane związane z budową rurociągu zasilającego płuczkę do magazynowania ryb w Osadzie Rybackiej Sazan

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze".adres do korespondencji:
Gospodarstwo Rybackie "Gorzycko Stare" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Gorzycko Stare 41
64-400 Międzychód
powiat międzychodzki (Wielkopolska)


KONTAKT:


tel. osada: - 509 253 667
tel. łowisko: - 603 617 187
e-mail: gorzycko41@gmail.com
Strona www: ryby.gkmk.pl